Pieter

Son of:   Coert & Johanna Roelina Maria Gezina Rikkers
Birth:  ’s Gravenhage 20-04-1886
Christening:  
Religion:  
Married: Soerabaja 15-10-1923 met Hélène Caroline de Vayne van Brakel Buys
Birth; unk
Past away; unk
Daughter of, and Barones van Reede van Oudtshoorn
Profession: Resident of Djokjakarta
Children:

 

Past away: Utrecht 09-03-1947
Remarks:   
Certificates:   
Downloads: